Hitra Kjøleservice

   

Hitra Kjøleservice  tilbyr produkter og tjenester innen varmepumper luft-luft, vann-luft, kjøleanlegg, fryserom og ventilasjon.
For at våre kunder skal ha et komplett tilbud har nå Hitra Kjøleservice knyttet til seg Mitsubishi Elektric og Hitachi varmepumper. Hoved merket vil fortsatt være Panasonic. Vi har knyttet til oss de nye merkene slik at kunder har større valgmulighet.
Vi har valgt ut de beste merkene som er på markedet i dag, og vår erfaring er at Panasonic er absolutt best av disse,
 

 Mitsubishi varmepumper alle typer

Panasonic varmepumper .

Mitsubishi varmepumper .

Daikin varmepumper .

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE


Nordens mest energieffektive luft til vann varmepumpe får du gjennom Kinnan Norge. Luft til vann varmepumpen henter energi fra luften ute og avgir varme via vannbåren gulvvarme, radiatorer og konvektorer. Kinnan Norge leverer luft til vann varmepumpe systemer fra Panasonic og LG.

Enova gir støtte til luft til vann varmepumper

Enova   har en  tilskuddsordning som bidrag til husholdninger for å gjøre gode og bevisste energivalg. Du kan nå søke om støtte til installasjon av luft til vann varmepumpe. Søk støtte for inntil 20% av dokumenterte kostnader på Enova hjemmeside.

        Hitachi varmepumper


Finnes i vegg og gulvmodell i forskjellige størrelser


           


         
    
 
       

Med Panasonic multisplit system kan du sikre behagelig temperatur i flere rom i huset. Varmepumpene kan ha inntil 4 innedeler på samme utedel.
Man ønsker sjelden samme temperatur i stuen som på soverommet. Systemet gir deg mulighet til å ha ulik temperatur, er ekstremt energieffektivt og gir maksimal komfort ettersom varmen spres jevnt rundt. Skru over til kjøling på f.eks soverom dersom det er ønskelig.